Välkommen till

Haninge Åkeri

Haninge Åkeri är en åkericentral som sedan 1943 varit verksam inom det mesta vad gäller transport och entreprenad.

Idag innefattar centralen arton anställda, som tillsammans ansvarar för ca 300 enheter ute på våra vägar och hos våra kunder. Bolaget ägs av trettio åkeriägare vilka är kopplade till centralen och utför uppdragen åt våra kunder.

Våra styrkor ligger i våra engagerade åkare och tjänstemän med gedigen erfarenhet, kombinerat med en modern fordonspark där vi aktivt arbetar med att säkerställa kvaliteten samt att minimera negativ miljöpåverkan.

Genom åren har vi byggt upp framför allt två verksamhetsgrenar:

En avdelning med en komplett maskinpark av exempelvis band/hjulburna grävmaskiner, hjullastare, väghyvlar, teleskopare, 3-4 axlade schaktbilar med kärror samt även ett sorteringsverk.

Denna avdelning har vuxit till en av Stockholms största med fler än 100 kranbilar samt även lastväxlare, maskintrailers och långgodstrailers.
Kontakta oss

Våra

Tjänster

ENTREPRENAD

Vår entreprenadavdelning har stor bredd och lång erfarenhet där vi kan hjälpa till med grovschakter, rörgravsarbeten, finplaneringar, avtäckningar, lastningar och lossningar.

Läs mer

SPECIALTRANSPORTER

Med en av Stockholms största specialtransportavdelningar lyfter och transporterar vi gods och material med kranbilar, lastväxlare och trailers.

Läs mer

CONTAINER

Vi hyr även ut containers avsedda för återvinning.

Containers finns i ett flertal storlekar och du kan hyra under kortare eller längre period.

Läs mer

MTRL/ÅTERVINNING

Haninge Åkeri levererar sand, singel, kross, jord samt återvunnet material.

Vi erbjuder även helhetslösningar när det gäller återvinning av avfall.

Läs mer

VINTERUNDERHÅLL

Vi har yrkeskunnig och kompetent personal med lång och bred erfarenhet och tar oss an allt från Bostadsrättsföreningar till Europavägar.

Läs mer

Kontakta oss

Miljö & Kvalitet

Haninge åkeri är kvalitetscertifierat enl ISO 9001 sedan april 1998 och miljöcertifierat enl ISO 14 001 sedan mars 2001. Vår fordonspark består idag av 70 % Euro 6 fordon och resterande Euro 5 (maj 2019).

Vår policy

Haninge Åkeri ska kännetecknas av hög kvalitet och ett stort miljöengagemang. Vår policy är ett uttryck för vår övergripande inriktning, som ligger till grund för vårt ledningssystem och är vår nyckel till framgång. Vi verkar för att våra produkter och tjänster överträffar kundens önskemål avseende miljö och kvalité. Detta gör vi bl.a. genom att:

Utveckla miljö- och kvalitetsarbetet genom att arbeta med ständiga förbättringar och förebygga spridning av föroreningar.

Öka alla medarbetares, delägares och personals kunskap och medvetenhet genom utbildning och kompetenshöjning samt genom information.

Minska vår verksamhets miljöpåverkan framförallt inom de områden där vi har betydande miljöpåverkan. Betrakta lagar och förordningar som minimikrav.

Kontakta oss

Partners

Haninge Åkeri har ungefär 1200 verksamma kunder inom olika branscher. Nedan visar vi ett urval som också lämnat sitt tillstånd att synas på vår hemsida.

Bildgalleri

Kontakt

Postadress:
Box 3036
136 03 Haninge

Besöksadress:
Traversvägen 11
136 50 Jordbro

08-504 102 60

info@haninge-akeri.se

Öppettider:

Mån – fre: 06.30 – 16.30

Besök oss även på:

Personal

Klicka på personens namn för att skicka e-post.

Joachim Ytterstene 08-504 102 64
073-092 72 42

Fetmarkerad = Gruppnummer

Namn Tel
Transportledning 08-504 102 60
Entreprenad / container 08-504 102 61
Susanne Nilsson 08-504 102 80
Mikael Westlund 08-504 102 82
Mathias Edvardsson 08-504 102 85
Specialtransporter / kranbilar 08-504 102 62
Cecilia Eriksson 08-504 102 83
Marie Roloff 08-504 102 84
Josefine Hagberg 08-504 102 86
Markus Eriksson 08-504 102 66
Patrik Hoff

Sälj/marknadschef

08-504 102 73
070-527 19 98
Johan Tilliander 08-504 102 76
072-244 18 03
Marianne Thyllman 08-504 102 68
070-327 70 66
Martin Kinnunen 08-504 102 65
0706-264 595
Rickard Borgqvist 08-504 102 81
070-352 70 18
Annalena Sandor 08-504 102 74
070-211 46 24
Anneli Helander 08-504 102 72
Lena Lindfors 08-504 102 70
Ann-Katrin Persson 08-504 102 78
Ann-Marie Wretman Ekonomichef och vice VD 08-504 102 69
070-683 63 20

Kontaktformulär