Bransch­ledande transporter
för mark- och anläggningsarbeten

Åkericentralen för dig som behöver hjälp med specialtransporter, maskin- och anläggningstransporter inom Stockholm och Mälardalen.

Välkommen till
Haninge Åkeri

Vi är en åkericentral som varit verksam inom det mesta vad gäller transporter, mark- och anläggnings­arbeten sedan 1943. Vi ligger i framkant när det gäller ny teknik, effektiv administration och hållbara lösningar. På så sätt gör vi skillnad för både kunder, ägare, medarbetare och samhälle.


Vi är ett modernt åkeri med cirka 300 verksamma enheter inriktade på två verksamhetsgrenar, Mark och anlägg­ning med entreprenad samt Special­transporter med kranbilar.

Vi har olika fordons­­kombi­na­tioner för olika ändamål och hjälper våra kunder med rätt fordon beroende på uppdrag.”
Joachim Ytterstene, VD

Moderna transporter för
MARK och ANLÄGGNING

Med gedigen kunskap från mångårig erfarenhet inom branschen kan vi stolt säga att Haninge Åkeri kan hjälpa er med det mesta inom tran­sporter för mark- och anlägg­nings­arbeten. Med våra tippbilar och maskiner levererar vi jord-, grus-, berg- och kross­produkter. Vi utför allt från finplaneringar och avtäck­ningar till grov­schakter, rörgravs­arbeten, lastningar och lossningar. Vi tar även hand om schaktmassor och kör dem till vår egen anläggning för åter­vinning. Vi löser kundernas behov och tar kvalitets­ansvar för leveransen.


Våra styrkor ligger i engagerade åkare och tjänstemän med gedigen erfaren­het från branschen kombinerat med en modern och mångsidig fordons­park.

Vi arbetar aktivt med att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag samt att minimera vårt klimatavtryck.”
Johan Tilliander,
Sälj- och marknadschef

Arbetsledning och finplanering
– för mark och anläggning med entreprenad

Varje dag, året om, finns vårt team på uppdrag runt om i Stockholms­regionen. Bland våra 300 enheter sker en stor del av uppdragen inom området mark och anläggning med entreprenad. Uppdragen utförs direkt av åkeriets del­ägare och anställda som tillsammans med åkeriets välutbildade arbetsledare borgar för högsta kvalitet.

Vi når ert mål med
SPECIAL­TRANSPORTER

Våra kranbilar lyfter upp taktegel, monterar husdelar, flyttar bodar, båtar och containers

Med hjälp av våra kran­bilar kommer vi högt upp och långt bort. Vi kan lasta upp rishögar, jord­högar och annat som behöver transporteras till tipp.

Med gripskopan som tillbehör kan vi dessutom lyfta grus, jord, stenar, plankor och säckar, sådant som behöver flyttas och placeras på ny plats.

Vår gedigna erfarenhet och stora variation av olika special­tran­sporter är vår styrka. Vi hjälper våra kunder med beställningen så att den mest lämpliga transporten används vid varje enskilt uppdrag.

Behöver du en kranbil som får köras inom miljö­zon i Stockholms inner­stad? Det ordnar vi också!

Behöver du lyfta högt i innerstan där det finns kravställan på förnybart bränsle eller biogas? Vi erbjuder fler än 100 stycken olika special­tran­sporter med erfaren personal; för lastning, lossning, lyft och flytt.

Vi hjälper våra kunder att nå både högre och längre med våra kran­bilar som kan flytta eller lyfta gods upp till hela 40 meter från uppställd enhet.

Vi lyfter och transporterar gods med många olika kranbilar, lastväxlare och trailers.

Våra biogasbilar svarar mot kraven för att få köra tung lastbil i Stock­holms miljözon.

Våra elkranar är tystgående och tankas med förnybart bränsle (HVO).

Avdelningen förfogar över cirka 100 miljöanpassade fordon med tonvikt på uppdrag inom Storstockholm, men vi kan även hjälpa till med längre transporter.

Vi utför dagligen dispens­tran­sporter där godset kan vara långt, brett, högt eller ömtåligt.

Vi utför även vinterunderhåll och transporterar bort snö till snötipp.

Vår avdelning för specialtransporter består bland annat av
2-4 axl kranbilar med tipp och skopa
2-4 axl kranbilar för brädgårdstransporter 3-4 axl kranbilar för höga/långa lyft
Paketbilar med kran
Jibb för höga lyft
Personkorg
Vacumlyft för glas
Snöborste
Dragbilar med chassi för sjöcontainer
Lastväxlare för maskintransporter
Lastväxlare för sophantering
Teleskoplastare
Maskintrailers
Långgodstrailers
Uthyrning av sandställningar, sandlådor
Fordon utrustad med TMA-skydd

Haninge Åkeri AB har under många år utfört vinterunderhåll åt bland annat bostadsrättsföreningar såväl som europavägar och industrifastigheter.

Vi utför detta med yrkeskunnig och kompetent personal med lång och bred erfarenhet.

Vi erbjuder även borttransport av snö till av oss hållen snötipp.

VI ERBJUDER FÖLJANDE:

Sandställningar
Sandlådor
Sandsopning
Plogning efter avrop
Lastmaskiner
Plogningskontrakt
Påfyllning av vintersand
Bortforsling av snö

Hyr en container

Vi hyr ut containers avsedda för återvinning. De finns i ett flertal storlekar och du kan hyra under kortare eller längre period. Priset bestäms beroende på vilket avfall som läggs i containern.
Kontakta oss för prisuppgift.

Containern kan beställas i olika storlekar från 10 till 30 kubik. Samtliga container har öppningsbara dörrar i ena kortsidan.
Vi har även täckta 10 och 20 kubiks containers med luckor som kan låsas.

Volym Bredd (cm) Längd (cm) Höjd (cm)
10 kubik öppen 250 600 100
10 kubik täckt 250 600 130
20 kubik öppen 250 600 180
20 kubik täckt 250 600 200
30 kubik öppen 250 600 230

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESTÄLLNINGEN:

Innan du beställer

Var noga med att följa vår Sorteringsguide >>

Vilket material skall slängas?
(brännbart, blandat, trä, deponi eller metall.)

Hur mycket skall kastas?
(Vilken storlek behövs på container 10-30 kubik)

När skall containern levereras?
Utställning kan ske måndag-fredag 07.00-15.00

Var skall containern placeras?
Färdvägen fram till platsen måste ha minst bärighetsklass 1-2 och frihöjd om 4,5 m. Uppställningsplatsens underlag bör vara hårt och klara en vikt om minst 10 ton.

När du fått din container

Lägg ej i miljöfarligt avfall eller elartiklar.
Fyll inte över kanten
Har du ett tungt avfall. Kontrollera med oss hur mycket material du kan lägga i, (max 10 ton)

Vid placering på allmän plats så måste tillstånd ansökas. Tillstånd sökes hos Polismyndigheten. Klicka här för att söka tillstånd >>

Vi hjälper dig med ditt
VINTERUNDERHÅLL

Med hög kompetens och lång erfarenhet hjälper vi dig inom vintersäsongens alla områden; snöröjning, sandning, saltning och sandsopning till våren.
Genom att teckna avtal med oss är du redo för vintersäsongen, våra sandställningar ställs ut på plats hos dig så att du med lätthet kan sprida sand när just du behöver det.

Plogning och snökörning

Haninge Åkeri tillhandahåller egen snötipp som kan ta emot stora mängder snö.
Vi har i flera år hjälpt kunder med bortforsling av snö för att upprätthålla er bästa möjliga framkomlighet.
Då tippområdet är beläget lokalt i Haninge så kan vi tillsammans värna om miljön.

Hyr en sandställnig

Vi hyr ut sandställningar med sand.
De finns i olika storlekar och du kan hyra under kortare eller längre period.
Kontakta oss för prisuppgift.

SORTERINGS­VERK FÖR ÅTERVINNING
av jord och krossmassor

I vårt eget sorterings­verk återvinner vi schakt­massor till olika fraktioner av jord och kross. Det främjar åter­använd­ningen av material och möjliggör åter­vinning i ett cirku­lärt flöde.

Med närhet till vår egen sorterings­anläggning minskar vi vårt klimat­avtryck. Efter bearbetning av schakt­massorna kan en stor del av det material vi grävt upp åter­an­vändas vid nya mark- och anläggnings­arbeten istället för att deponeras.

Brännbart avfall (papper, trä, plast)
Avfallet måste praktiskt kunna sönderdelas genom krossning.

Får innehålla papper, wellpapp, trä och plast

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, textil, mattor, presenningar, takpapp, gummi, PVC, stoppade möbler, ris, löv/gräs, tryckimpregnerat trä, slipers, rör eller gips.

Sorterbart blandat avfall
Avfallet måste praktiskt kunna sorteras med plockmaskin inom rimligt tid.

Får innehålla textil, mattor, presenningar, gummi, PVC, rör stoppade möbler, ris, låg andel av deponiavfall(mineralull, gips, betong etc)

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskåp eller däck som ej deklarerats.

Deponi
Avfallet måste kunna kontrolleras och vara deklarerat på blankett som erhålles från oss.

Får innehålla tegel, kakel, mineral- och glasull, betong, blåbetong, max 10% brännbart material (presenningar, trä, etc)

Får ej innehålla byggsäckar, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), kassaskåp, elektronik eller kemikalier.

Asbest
Ska vara deklarerat

Får innehålla alla typer av asbesthaltigt avfall samt alla typer av kassaskåp. Materialet ska vara förpackat.

Metaller
Får innehålla aluminium, koppar, järn och annat metallskrot.

Får ej innehålla elavfall, kassaskåp eller tryckkärl.

Träavfall
Rena och sorterade lass.

Får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskovor

Får ej innehålla impregnerat trä, oljebehandlat trä, slipers, säckar eller ris och grenar.

Ris och grenar
Får innehålla grenar, klipp från buskar och stockar upp till 20 cm i diameter.

Får ej innehålla säckar, jord, rötter, matavfall, sopsand eller spillning/gödsel

Stubbar
Får ej innehålla säckar, jord eller sten.

Du vet väl att du kan köpa återvunnen jord och material från oss?

Nedan följer ett urval av våra materialsorter. Kontakta oss för vidare information om något saknas eller behöver förtydligas.

Din leverans säkerställs av
Transport­ledningen

Vår nära kontakt med kunden är viktig och lägger grunden till en god och långvarig relation. Våra med­ar­betare på transport­ledningen fungerar som länken mellan last­­bilarna och dig som kund. Detta för att skapa de mest optimala transport­lös­ningarna och effektivi­sera uppdragen.

Flexibla och erfarna
transportledare

När vi bokar din beställning läggs ditt uppdrag in i vårt transport­lednings­system. Där planerar och organi­serar vi alla transporter och entre­­prenad­­uppdrag.

Tranportledningen har all informa­tion om fordonsparken i realtid. Med hjälp av kartan kan de planera förarnas körväg på absolut bästa sätt.

Våra transportledare tar emot runt 4000 order i månaden och han­te­rar årligen cirka 1200 aktiva kunder.

Läs gärna mer om transport­ledningen och hur de kan hjälpa dig i vår broschyr.

Vad är viktigt för dig i din verksamhet? Tveka inte att ta kontakt med vårt team så vi får berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Vi arbetar aktivt med kvalitet, miljö & säkerhet i alla led

När vi säger att vi tar kvalitets­ansvar för leveransen så menar vi inte bara att vi tar ansvar för kvaliteten på uppdraget – utan vi talar givetvis om att ta ansvar för kvalitet, miljö och säkerhet i alla led. Det gör vi genom att beakta lagar och förordningar, men också genom att arbeta med ständiga förbättringar och minska vår klimatpåverkan. Vi uppdaterar vår vagnpark kontinuerligt samt försäkrar oss om att åkarnas förare och fordon håller de säkerhets- och miljökrav som vi eftersträvar.


Haninge Åkeris arbete med kvalitet, miljö och säkerhet genomsyrar hela verksamheten. Allt från besparing av papper på ekonomiavdelningen till inköp av el- och biogasbilar.”

– Sanna Sjödahl,
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef

Vi arbetar aktivt med kvalitet, arbetsmiljö och HR.
Det är viktigt med rutiner, struktur och processer för att effektivisera verksamheten och se till att vi lever upp till bestämmelser och lagkrav.

Haninge Åkeri är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN-14001, SS-EN 45001 samt tilldelades diamantdiplom för högsta kreditvärdighet.

Vår policy
– för mark och anläggning med entreprenad

Haninge Åkeri ska kännetecknas av hög kvalitet och ett stort miljöengagemang. Vår policy är ett uttryck för vår övergripande inriktning. Den ligger till grund för vårt ledningssystem och är vår nyckel till framgång.

Vi verkar för att våra produkter och tjänster överträffar kundens önskemål avseende miljö och kvalité. Detta gör vi bland annat genom att:

Utveckla miljö- och kvalitetsarbetet genom att arbeta med ständiga förbättringar och förebygga spridning av föro­reningar.

Öka alla medarbetares, del­ägares och personals kunskap och medvetenhet genom utbildning och kompetenshöjning samt genom information.

Minska vår verksamhets miljö­påverkan framförallt inom de områden där vi har betydande miljöpåverkan. Betrakta lagar och förordningar som minimikrav.

Våra partners är viktiga

Haninge Åkeri har ungefär 1200 verksamma kunder inom olika branscher. Nedan visar vi ett urval som också lämnat sitt tillstånd att synas på vår hemsida.

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med vårt team och berätta vad som är viktigt för dig och din verksamhet.

Ta kontakt med personalen

Klicka på namnen/gruppen för kontakt eller boka din bil via mail på order@haninge-akeri.se

Transportledning 08-504 102 60
Anläggning / container
Schakt & Container 08-504 102 61
Maskiner 08-504 102 66
Anläggningskranbilar & Sandställningar 08-504 102 77
Specialtransporter / kranbilar
Bod- & Höglyftsbilar 08-504 102 75
Flakkranbilar 08-504 102 79
Joachim Ytterstene 08-504 102 64
073-092 72 42
Johan Tilliander 08-504 102 76
Sälj/marknadschef 072-244 18 03
Maskiner
Erik Nilsson 08-504 102 62
072-070 24 97
Mikael Pettersson 08-504 102 65
0706-264 595
Special- & Kranbilstransporter
Christofer Barkensjö 08-504 102 68
072-07 100 27
Martin Kinnunen 08-504 102 65
0706-264 595
Bygg & Anläggning
Rickard Borgqvist 08-504 102 81
070-352 70 18
Jesper Borg 08-504 102 83
076-140 21 30
Snöröjning & Underhåll
Mathias Lilja 08-504 102 89
076-126 78 25
Sanna Sjödahl 08-504 102 78
073-040 90 41
Anneli Helander Ekonomichef 08-504 102 74
Lena Lindfors 08-504 102 74
Adriana Jönsson 08-504 102 74

Öppettider:
Måndag – fredag kl. 06.30 – 16.30

Sommartid vecka 28 – 32:
Måndag – fredag kl. 7.00 – 16.00

Dag före helgdag 6:30-14:30

Kontaktformulär