Start » Miljö & kvalitet

MILJÖ & KVALITET

Haninge åkeri är kvalitetscertifierat enl ISO 9001 sedan april 1998 och miljöcertifierat enl ISO 14 001 sedan mars 2001.

Vår fordonspark består idag av drygt 60 % Euro 6 fordon och resten Euro 5 (nov 2018)

VÅR POLICY

Haninge Åkeri ska kännetecknas av hög kvalitet och ett stort miljöengagemang. Vår policy är ett uttryck för vår övergripande inriktning, ligger till grund för vårt ledningssystem och är vår nyckel till framgång. Vi verkar för att våra produkter och tjänster överträffar kundens önskemål avseende miljö och kvalité. Detta gör vi bl.a. genom att:

  • Utveckla miljö- och kvalitetsarbetet genom att arbeta med ständiga förbättringar och förebygga spridning av föroreningar.
  • Öka alla medarbetares, delägares och personals kunskap och medvetenhet genom utbildning och kompetenshöjning samt genom information.
  • Minska vår verksamhets miljöpåverkan framförallt inom de områden där vi har betydande miljöpåverkan.
  • Betrakta lagar och förordningar som minimikrav.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Certifikat