Start » Mtrl/Återvinning » Materialinfo

INFORMATION MATERIALSORTER

Följande områden kan du få information om:
Sand och grus
Singel
Berg och stenkross
Bark
Jord
Att tänka på inför beställningen

Sand och grus

Sandlådesand
Siktad fin sand 0-2 mm till sandlådor och putsbruk

Mursand
Siktad fin sand 0-4 mm för blandning med cement och vatten till murbruk

Rörgravsgrus
Grus för fyllning av rörgravar och mot husgrunder, bra underlag för läggning av färdiga gräsmattor

Betonggrus
För blandning till betong. Används även vid sättning av gatsten eller plattor.

Väggrus
Krossat naturgrus 0-16 mm för spridning på grusvägar och parkeringsplatser

Bärlagergrus
Krossat naturgrus 0-32 mm används till uppbyggnad av planer och vägar.

Sandningssand/Huddinge blandning

Kross/grus saltinblandning

Åter till början av sidan

Singel

Gångsingel
Natursingel i två sorteringar 4-8 mm och 8-12 mm, används till grusgångar

Ärtsingel
Natur- och krossmaterial 8-16 mm blandas med betonggrus och cement till betong

Finsingel
Blandning av natursingel och makadam 16-32 mm används med betonggrus och cement till betong, går även att använda som dräneringssingel

Dräneringssingel
Blandning av nartursingel och makadam 8-27 mm används bland annat runt dräneringsrör

Åter till början av sidan

Berg och stenkross

Stenmjöl
Används till trädgårdsgångar och p-platser där en hård yta eftersträvas. Finns i storlekarna 0-4 eller 0-8 mm.

Halkstopp
Makadam 2-6 alt makadam 4-8. Används för halkbekämpning.

Makadam
Används till trädgårdsgångar och dränering.
Finns i storlekarna 4-8, 8-11, 8-16, 16-32 mm

Samkross
Används som bärlager vid anläggning av vägar och p-platser.
Finns i storlekarna 0-16, 0-32, 0-63 mm

Skärv
90-150, läggs i slänte för att hindra materialflykt samt till skelettjord, dräneringsmaterial.

Rehax
Dammfri sand för lekplatser, även bra till gräsmattedressing

Tvättad singel
Används som kapilärbrytande lager under platta på mark.
Finns i storlekarna 8-27, 16-27 mm

Åter till början av sidan

Bark

Barkmull
Tillför humusbildande material som stimulerar det biologiska livet i marken, förbättrar jordens porsystem och förstärker dess struktur

Täckbark
komposterad bark siktad till 10-40 mm. Används för att förhindra ogräs i rabatter och runt buskar, tillför jorden mullämnen.

Åter till början av sidan

Jord

Anläggningsjord
För anläggning av gräsmatta. En mullrik och stabil matjord, sållad, lätthanterlig och ogödslad.

Trädgårdsjord
En mullrik, rotogräsfri växtjord för plantering av sommarblommor, perenner, prydnadsgräs, buskar och träd.

Finns i 3 varianter
– Ogödslad
Används på hösten

– Mineralgödslad
Gödslad med mineralgödsel och kalkad.

– Naturgödslad
Milt gödslad med kogödselkompost och hönsgödsel.

Åter till början av sidan

Att tänka på inför beställningen

Innan du beställer

– Vilket material, kvalitet skall jag använda
Om den information vi lämnat här ovan inte räcker så ring oss gärna

– Hur mycket går det åt?
Ange tex trädgårdslandets bredd x djup x längd = volymen

– När skall det levereras?
Ange datum, leverans sker måndag-fredag 07.00-15.00

– Var skall det levereras?
Ange gatunamn och nummer eller rita en karta om ingen gata finns.

– Var skall det tippas?
Markera med en skylt, lägg ut en pressening eller meddela vid beställning.

Åter till början av sidan