Start » Mtrl/Återvinning » Sorteringsguide avfall

SORTERINGSGUIDE AVFALL

Följande områden kan du få information om:
Brännbart avfall
Sorterbart blandat avfall
Deponi
Asbest
Metaller
Träavfall
Ris och grenar
Stubbar

 

Brännbart avfall (papper, trä, plast)

Avfallet måste praktiskt kunna sönderdelas genom krossning.

Får innehålla papper, wellpapp, trä och plast

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, textil, mattor, presenningar, takpapp, gummi, PVC, stoppade möbler, ris, löv/gräs, tryckimpregnerat trä, slipers, rör eller gips.

 

Sorterbart blandat avfall

Avfallet måste praktiskt kunna sorteras med plockmaskin inom rimligt tid.

Får innehålla textil, mattor, presenningar, gummi, PVC, rör stoppade möbler, ris, låg andel av deponiavfall(mineralull, gips, betong etc)

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskåp eller däck som ej deklarerats.

 

Deponi

Avfallet måste kunna kontrolleras och vara deklarerat på blankett som erhålles från oss.

Får innehålla tegel, kakel, mineral- och glasull, betong, blåbetong, max 10% brännbart material (presenningar, trä, etc)

Får ej innehålla byggsäckar, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), kassaskåp, elektronik eller kemikalier.

 

Asbest

Ska vara deklarerat

Får innehålla alla typer av asbesthaltigt avfall samt alla typer av kassaskåp. Materialet ska vara förpackat.

 

Metaller

Får innehålla aluminium, koppar, järn och annat metallskrot.

Får ej innehålla elavfall, kassaskåp eller tryckkärl.

 

Träavfall

Rena och sorterade lass.

Får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskovor

Får ej innehålla impregnerat trä, oljebehandlat trä, slipers, säckar eller ris och grenar.

 

Ris och grenar

Får innehålla grenar, klipp från buskar och stockar upp till 25 cm i diameter.

Får ej innehålla säckar, jord, rötter, matavfall, sopsand eller spillning/gödsel

 

Stubbar

Får ej innehålla säckar, jord eller sten.