Start » Om oss » Hantering av personuppgifter

Personuppgifter

180427

 

För oss på Haninge Åkeri AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Här nedan följer en beskrivning hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Uppgifter

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det kan vara namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och för chaufförer: även bilder och ID06 nummer.

 

Användning av uppgifter

 • Vi använder de insamlade uppgifterna i det syfte vi har tagit emot dem.
 • Vi lagrar enbart uppgifter där vi har ett berättigat intresse
 • Vid uteblivning av åtagande från er sida kan uppgifterna lämnas vidare till inkassoföretag eller till jurist för fortsatt handläggning. Detta kommer att meddelas er.
 • Vi kan ibland enl lag eller dom vara skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.
 • Vi säljer inte vidare uppgifter till 3:e part.

 

Lagringstid

 • Vi har bara kvar uppgifterna så länge vi behöver

 

Skydd av uppgifter

 • Vi har alla uppgifter på egna servrar förutom backup som tillhandahålls av en av våra leverantörer. Backupen finns fysiskt i Sverige.
 • Våra leverantörer inom data och IT har vid vissa tillfällen möjlighet att komma åt dina personuppgifter. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss och får bara hantera dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

 

Återkallande av personuppgifter.

 • Vid önskemål om radering eller rättning av personuppgifter kontakta oss direkt så kommer detta att göras så snart det är möjligt.
 • Ni har rätt till få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Ni har också rätt att få en kopia av denna information. Kontakta oss i så fall.

 

Frågor eller klagomål